понедељак, 12. фебруар 2018.

LJUBAV I MUZIKA - JAMES JOYCE NA MEDITERANU

Objavljena antologija "Džejms Džojs na Mediteranu
                                                                              - Ljubav i muzika"!Iz predgovora:

Mirko Kovač parafrazira Čehova da nisu strašni ti mrtvaci koliko ta neizvesnost; savršeni uzročno-posledični determinizam, dostojan Spinoze, na radost Konta, koji objašnjava Džojsove studije medicine ili one objašnjavaju njega. Dakle, motiv tog unapred propalog akademskog promašaja je Strah: bolje reći bojazan da će odseći suviše kratko debelo crevo i onemogućiti slobodan protok tvari, koje naposletku završavaju u formi izmeta (Predmet savršeno podoban za metodična akademska istraživanja, ipak se uložena količina novca mora proporcionalno vratiti, makar raspravljali o običnim govnima) – reč uskraćena prava da izađe iz sebe i svoje konačne, jasno omeđane forme, definisane od strane učenih jaraca. (Kao i kod Čehova, medicina i reč su prožeti do momenta gde jedno ističe iz drugog – emanacija, rekao bi Plotin) Koje godine se to dešavalao, pa, nisam siguran, nije ni važno – ali je definitivno uticalo da Džojs želi da reč poleti!, šapnuo mi je u poverenju, Dedalus.
            Uliks“: Svaka Džojsova rečenica teži da se nikada ne završi, da sama obuhvati čitav svet, kako mali bezančajni kamen, tako i osećaj viteza koji je izgubio partiju šaha od Smrti. I još malo više od toga. Veličanstveni neuspeh.
            Tako je Džojs napustio Irsku, gde opstaje u svojoj tvrdoglavosti, težak i opor vazduh, koji pritišće sve ispod sebe. Ili ga je šutnuo Dablin lično (Možda se uvredio zbog „Dablinaca“, teško je reći, niko ne voli ravno ogledalo, svi težimo iskrivljenim.), nikada nije tačno utvrđeno. Zli jezici usmrdelih jaraca i kratka creva, sklonija su ovoj drugoj verziji biografije.     
            Prošetao se na vazdušnom lancu, iznad dva siva mora, ka kontinentu, iskovanog od svojih rečenica. Tu ne počinje Odiseja, Odisej se vratio u toplinu svog zavičaja, dok Džojs, ili njegova reč, i dalje lutaju...
            Kopola je, pre početka snimanja svog, koji već sada pripada večnosti, filma, došao kod Godara, pitajući ga za savet: Godar mu kratko odgovara, bez daljnjeg objašnjenja - uspori.
            Ceo film Apokalipsa danas“ je jedno kontinuirano klizanje reke bez kraja i početka, gde se kao integralni deo, pojavljuju beskonačne slike, paradoksalno, jasno vidljive u svojoj brzini pojavljivanja, sažete na pomerajuću tačku neprkidnog kratejućeg fluida – Džojsova Reč, kao otvoreni okvir slobodno-kretajućih rečenica, koje same sebe iznova stvaraju u neprekinutom nizu. („Neostvariva čežnja de se pređe na drugu stranu, izađe iz sopstvene kože.“)
            Eneumeracija Džojsovog uticaja oslobođena pravolinijske banalnosti linerano-hronoločkog vremenskog toka potpomognuta blago drzovitom maštom, koja govori činjiničkim jezikom: Berkli, Lorens Stern, Rable, Džon Lok, Beket, Prust, Melvil, Oskar Vajld, ponovo Prust, Borhes, Viržinija Vulf, Stravinski, Debisi, Tomas Vulf, Kandinski, Aleksandar Sokurov, Vilijem Fokner, Žil Delez, Selindžer, Tarkovski, Žak Prever, beskrajna muzika Misisipi džeza, Pikaso i ovde ćemo staviti tačku da se ne bi izgubili Tačka 
            Stvarao se uz neprekidnu muziku što je tekla Džojsovim poljem kretanja i katoličkim profit-poslovnim fanatizmom oca: Irska u to doba je izgubljeni, ponovo pronađeni raj Vatikana za svoje poslovne poduhvate; sile pragmatičnog katolicizma su bile jake, ali je ipak, u neravnopravnoj bici, pobedila nenametljiva, tiha muzika nebeskih sfera koja je neprestano tekla njegovim imenon i prezimenom – Stiven Dedalus ili Džejms Džojs, pseudonium namenjen da sakrije pravu prirodu ove nove jezičke pojave u formi knjige nazvane „Porteret umetnika u mladosti“.
            Peščanik je savršena pukotina, kaže Kiš za Kiša; Džojs je savršena bujica reči kao neprekidno nadolazećih talasa beskrajnog Okeana koje izviru iz te pukotine, kaže neko.
            Tehnika unutrašnjeg monologa, roman „struje svesti“ bla bla i tako dalje. Džojsova reč neprestano beži od same sebe, ima tu pukotinu ili razliku imanentnu svom postojanju, da pozajmimo malo od Deride, koja omugućava otvorenost za nova značenja i nove puteve kojima se može kretati: galopira brzo, uspori i osvrne se oko sebe da uživa u pejzažu, vrati se sebi u izmenjenoj formi ili značenju, nekada prosto nestane, niko ne zna gde i kada se to desilo, pa ni sam Džojs; poleti poput Ikara pa padne u ponor bez dna ili ostaje da lebdi u vazduhu, prozračna i eterična; luta Minotaurovim lavirintom bez Arijadne da pomogne: neka reč se izgubi zauvek u mrčnim hodnicima lavitinta, neka pronađe izlaz i krene ka Svetlosti. Forma konstantno prati, bez zaostajanja, neprekidni fluid reči, oslobođen suvišnih interpunkcija („Da mogu ukinuo bih sve zareze i tačke.“) i usmrdelih gramatičkih pravila koje sputavaju – osećaj za elegantnu estetiku oblika, poput Oskara Vajlda koji je govorio jezikom čiste elegancije i urođenog stila: savršenstvo jezičke forme. („Mi i Amerikanci imamo sve zajedničko, osim jezika.“)
            Prosesečno uho nije naviklo, ni izdaleka, na nadolazeću pojavu novog jezika (Stravinski je za to platio kamenovanjem voćem i povrćem), i za to je išao na sud, optužba – širenje prljave pornografije. Stah od nepoznatog je uvek jači od izvesnosti poznatog.
            Stiven Dedalus je konačno prognao Džojsovo ime iz tela koje su zajedno delili, godine 1922. Ovo je izazvalo tektonske poremećaje: Dedalus od tada živi u Beketovom svetu, bolje reći, da parafraziramo Joneska (koji to mi?), pronašao je ili sam izbušio pukotinu u volji i od tog momenta neke podzemne sile, uz zvuk Sirena, su ga neprestano vukle ka dole. (U tim praznim predelima je, kako govore pojedini učeni istoričari, pozivajuči se na proverene izvore, sreo Dostojevskog i Raskoljnikova.) Svet je postao puknuto ogledalo, nemogućnost Itake dragi gospodine Stiven, govorile mu gospođice iz Avinjona; bez velike priče ispod čijeg kišobrana se možemo sakriti od sunca ili kiše – definitivna smrt Heglea.
            Tlo klizavo, opstojava permanentna mogućnost da se oklizne i padne; gubitak koherentnog poretka koji se ispoljava kao odsustvo polja smisla u kojem se razumno krećemo: krave lete, Sever je na Jugo-zapadu ili možda više ka Zapadu, Bog može postojati ali i ne mora – neizvesnost neznanja u očaju izgubljenosti. Raspad čvrstog Ja, tačke koja tvori identitet, koji se, odsada, na perverzno zadovoljstvo dragog Stivena, grana kroz desetine divergentnih linija; Ja je samo imaginarna tačka, više medijum, kojim one prolaze.
            Džejms Džojs je umro u Cirihu 1941. godine. Stvoren kao nezakonito dete Odiseja i Kirke, rođen nekoliko minuta kasnije, u romanu „Tristram Šendi“, Stiven Dedalus i dalje luta, od knjige do knjige, živeći svoj Nemir.
                                                                                              Boris Mandić 


четвртак, 14. децембар 2017.

LJUBAV I MUZIKA

James JOYCE na Mediteranu  -  Ljubav i muzika

antologija savremenih pesnika 21. veka 

u čast Džejmsa Džojsa

 1. Aleksandar Filipović
 2. Aleksandra Milić
 3. Amir Šulić
 4. Ana Kratovac
 5. Ana Savković
 6. Armin Bolić
 7. Avdulah Ramčilović
 8. Belma Radetinac
 9. Biljana Hukić
 10. Boris Mandić
 11. Borislav Kosanović
 12. Božidar Dobrković
 13. Branka Lazić
 14. Branka Vojinović Jegdić
 15. Cakić Sveta
 16. Čedna Radinović Lukić
 17. Dajana Lazarević
 18. Dalibor Čereškov
 19. Danijel Župančić
 20. Danijela Jovančić
 21. Danijela Radomirović
 22. Dijana Uherek Stevanović
 23. Dobroslav Petričević
 24. Dragan Krstić
 25. Dragan Maljik
 26. Dušan Varićak
 27. Dušan Žugić
 28. Elma Selimi
 29. Emir Bajrović
 30. Eva Rančić
 31. Franjo Frančič
 32. Goran Vitić
 33. Gordana Radovanović
 34. Grigorije Gavranov
 35. Helena Himel i Dubravko Matančević
 36. Igor Petrić
 37. Ilinka Marković
 38. Isidora Cerić
 39. Iva Herz
 40. Ivan Bošković
 41. Ivan Gaćina
 42. Ivan Sokač
 43. Ivana Anđelić
 44. Ivana Kovačević
 45. Ivana Mišić
 46. Jaroslav Kiš
 47. Jasminka Mesarić
 48. Jelena Marić
 49. Jovan Bajc
 50. Jovan Pavlović
 51. Jovica Đurić Major
 52. Katarina Cacanović
 53. Katarina Marković
 54. Katarina Torbica
 55. Lidija Jelisavčić Ćirić
 56. Lidija Nožanić
 57. Lucija Saulić
 58. Ljiljana Tomljanović
 59. Ljubiša Šljivić
 60. Maja Jakovljević
 61. Maja Šiprak
 62. Mariana Qunbar
 63. Marija Prodanović
 64. Marija Stojiljković Marstoj
 65. Marijana Lazarević
 66. Marijana Stanković
 67. Marina Savić
 68. Mario Lovreković
 69. Marko Marinković
 70. Marko Stanojević
 71. Matija Pavićević
 72. Marko Veckov
 73. Milan Drašković
 74. Milan S. Kosović
 75. Mile Lisica
 76. Mile Albijanić
 77. Milen Šelmić
 78. Milijan Despotović
 79. Milka Bajunović Čivić
 80. Milka Stefanović Mimi
 81. Miloš Nastić
 82. Mirjana Komarica Vidović
 83. Mirjana Magura
 84. Mirjana Štefanicki Antonić
 85. Đurđija Peruničić
 86. Mladomir Knežević
 87. Nadica Ilić
 88. Nada Vučičić
 89. Nebojša Stanojković
 90. Nela Ranđelović
 91. Nemanja Ristić
 92. Nevenka Savić Alispahić
 93. Nidžara Varaki
 94. Nikola Spasojević
 95. Nusreta Beranac
 96. Oktavijan Bugar
 97. Pavle Mijuković
 98. Predrag Tutić
 99. Radmila Bogosavljević Milićević 
 100. Sanda Ristić Stojanović
 101. Sanja Radovanović
 102. Sanja Radulović
 103. Saša Marinković
 104. Saša Skalušević Skala
 105. Selena Krstić
 106. Siniša Miljević
 107. Slađana Branislava Bušić
 108. Slobodan Bojović
 109. Slobodan M. Ćurović
 110. Slavko Marković
 111. Snežana Marko Musinov
 112. Snežana Šolkotović
 113. Spomenka Denda Hamović
 114. Srećko Aleksić
 115. Sreten Mijović
 116. Svetlana Pejić
 117. Tanja Ajtić
 118. Tea Selimaj
 119. Tomislav Smoljan
 120. Valentina Šuković
 121. Vera D. Rajaković
 122. Vesna Andrejić Mišković
 123. Vladanka Cvetković
 124. Vojislav Durmanović
 125. Zada Šahdanović
 126. Zdravko Lukanović
 127. Zlatibor Radovanović
 128. Zoran Altiparmakov
 129. Zoran Hercigonja
 130. Zoran Šolaja
 131. Zorica Lešović Stanojević
 132. Zorica Tijanić
 133. Živko Teodosićпонедељак, 04. децембар 2017.

VEČNE ISTORIJSKE LJUBAVI - KONKURS ZA NOVOGODIŠNJI BROJRedakcija e-časopisa za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor objavljuje konkurs za 13-i (novogodišnji) broj časopisa.

Tema broja - Večne istorijske ljubavi 

Neovisno o temi, eseje, poeziju i prozu, putopise, recenzije. slike i fotografije možete da nam pošaljete najkasnije do 31.12.2017. godine na mail: klubumetnika.zvezdanikolodvor@gmail.com.

Voditelji literarnih i likovnih radionica mogu da nam pošalju radove svojih učenika.

        Časopis će biti objavljen  najkasnije do 7. januara 2018. godine.
Vaše uredništvo