Rezultati konkursa

 STIHOVI OD SEDEFA


1.     Aleksandra Filipović
2.     Anastasija Kocić
3.     Avdulah Ramčilović
4.     Blanka Kraljević
5.     Boris Đorem
6.     Božana Ćosić
7.     Danijela Vrškova (Dana Hill)
8.     Dijana Uherek Stevanović
9.     Dragana Bauer
10.  Dragica Beka Savić
11.  Dušan Dojčinović
12.  Dušan Đorđević
13.  Dušan Milijić
14.  Dušan Stefanović
15.  Dušan Varićak
16.  Đorđe Maksimović
17.  Franjo Frančič
18.  Goran Lekić
19.  Gordana Dimitrijević
20.  Gordana Vukadinović
21.  Helena Himel
22.  Irena Hristova
23.  Ivan Aritonović
24.  Ivan Gaćina
25.  Jelena Dimitrijević
26.  Jelena Radmilović
27.  Jelena Radojković
28.  Jelena Radosavljević Stanišić
29.  Josip Matej Bilić
30.  Jovan Bajc
31.  Jože Brenčić
32.  Kristina Janković
33.  Ksenija Golubović
34.  Lucija Saulić
35.  Luka Đorđević
36.  Ljubica Katić
37.  Maja Jovanović
38.  Majda Fradelić
39.  Marijana Stanković
40.  Mario Lovreković
41.  Marko Stanojević
42.  Milena Ćirović
43.  Milka Šolaja
44.  Miloš Petronijević
45.  Milovan Matić
46.  Miomir Dejanović MiDej
47.  Mirjana Komarica
48.  Mirjana Magura
49.  Mirjana Stefanički Antonić
50.  Mirko Stikić
51.  Nada Vučičić
52.  Nerandža Kostić
53.  Nevenka Pupek
54.  Radica Matuški
55.  Radmila Milojević
56.  Ramiz Velagić
57.  Renata Pencova
58.  Robert Detki
59.  Ružena Kraćica
60.  Ružica Ciko
61.  Sanella Cero-Boškailo
62.  Sanja Radulović
63.  Sanja Škorić
64.  Sanja Vilus
65.  Sara Mudrinić
66.  Saša Mićković
67.  Slađana Đorđević
68.  Slađana Stošić
69.  Snežana Marko Musinov
70.  Snežana Panoska
71.  Snežana Šolkotović
72.  Stevan Šarčević
73.  Strahinja Platiša
74.  Suzana Muštra
75.  Tatjana Milivojčević
76.  Tomislav Smoljan
77.  Valentina Novković
78.  Vesna Mišković
79.  Vladanka Cvetković
80.  Zdenka Prodanović
81.  Zlatko Nurikić
82.  Zorana Petričević
83.  Zvonimirka Jovičić

84.  Željka TerzićObjavljen je treći broj e-časopisa za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor. Časopis izlazi dvomesečno i registrovan je u Narodnoj biblioteci Srbije. Prvi broj je izašao u februaru mesecu 2015. godine. Časopis je nastao kao proizvod želje da se afirmiše, kako pisana reč tako i vizuelna umetnost. Naglasak je na savremenom stvaralaštvu kako afirmisanih, tako i neafirmisanih autora, književnika, slikara, kulturnih radnika. Obogaćen je radovima dece i omladine na šta je „Zvezdani Kolodvor“ veoma ponosan. Nacionalna raznolikost autora časopisu daje međunarodni karakter. U njemu su jednako zastupljeni autori kako iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije,  tako i iz Austrije, Francuske, Češke, Japana, Rumunije, Amerike i drugih zemalja. Sve ovo izdvaja Zvezdani Kolodvor, kao stanicu koja okuplja umetnike i vodi na putovanje stazama lepote i ljubavi, promovišući umetnost. Moto časopisa je „Umetnost kao način života“. Kreativna energija je usmerena ka tome da se obogati svakodnevni život i ljubiteljima književne reči pruži i vizuelni doživljaj. Svaki broj ima svoju temu. Konkretno, treći broj je posvećen kratkim pričama kao proznoj formi koja ponovo postaje veoma popularna među piscima. I u ovom broju smo se potrudili da edukujemo autore kao da zaštite svoja prava, zatim smo uz podršku kustosa Narodnog muzeja, ujedno i saradnika časopisa objavili  interesantne detalje iz rimske istorije i kulturnih dešavanja. Pažnju smo posvetili i aktuelnim  savremenim dešavanjima. Poezija je uvek zastupljena u našem časopisu kao glavna okosnica. Takođe uvek imamo radove literarnih sekcija iz osnovnih škola. Redakcija ima i svoje mlade članove, Nataliju Petković i Jovana Gagića, koji pohađaju umetničke škole. Redakcija se sastoji od mladih entuzijasta, filozofa, istoričara, kulturologa, slikara, književnika, filozofa i pedagoga. Glavni i odgovorni urednik je ujedno i osnivač časopisa Zorica Tijanić, pesnikinja i pisac. Iza časopisa stoje Jelena Dimitrijević, Miroslav Ranković, Avdulah Ramčilović, Miroslav Vasić, Ivana Minić, Natalija Petković, Mario Lovreković, Tomislav Smoljan, Mihailo Tijanić, kao članovi redakcije i saradnici koji doprinose da časopis obiluje raznolikim temama, promovišući umetnost i kulturni prostor u kreativnom odnosno stvaralačkom smislu. Časopis izlazi u elektronskoj formi. Štampa se po želji autora, koji ujedno zajedno sa nama na taj način i finansiraju časopis. Do sada je dva puta promovisan. Treća promocija je najavljena za 17. oktobar 2015. godine u Kući Đure Jakšića. U nadi da će jednog dana zaživeti časopisi za kulturu i umetnost i prodavati se poput ostalih na kioscima, a što je i naš krajnji cilj, oplemeniti svakodnevnicu umetnošću, pozivamo vas da nam se pridružite i da zajedno putujemo zvezdanim stazama. Mesto okupljanja je, zna se, Zvezdani Kolodvor. 


REZULTATI KONKURSA ZA TREĆI BROJ E-ČASOPISA ZA UMETNOST I KULTURU „ZVEZDANI KOLODVOR“

Redakcija e-časopisa za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor objavljuje da je završen konkurs za treći broj časopisa. Časopis će biti objavljen krajem avgusta meseca i postavljen na našem blogu: http://klubzvezdanikolodvor.blogspot.com/, takođe i na platformi za magazine issuu.com, o čemu ćemo vas obavestiti.
Promocija će se održati 17. oktobra 2015. godine s početkom u 19:00 časova u Beogradu, u kući Đure Jakšića, Skadarska 34.
Redakcija se zahvaljuje svim autorima koji su učestvovali u konkursu. Svim autorima čestitamo i želimo mnogo uspeha u njihovom književnom, umetničkom i naučnom stvaralaštvu.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail: 1. Abdurahman Halilović
 2. Aleksandar Novaković
 3. Alma Muharemović
 4. Amila Alić
 5. Anel Mušanović
 6. Avdulah Ramčilović
 7. Biljana Dimčić
 8. Bojana Nikoletić
 9. Boris Maksimović
 10. Branisalv Tođer
 11. Čiko Ružica,
 12. Damir Ocvirk
 13. Daniela Vrškova
 14. Danilo Kocić
 15. Dejan P. Nikolić
 16. Dijana Redžić
 17. Dragan Maljik
 18. Dušan Varićak
 19. Duško Dražić
 20. Đorđe Maksimović
 21. Franjo Frančić
 22. Goran Lazarević
 23. Gordan Ćosić
 24. Gordana Lazić
 25. Helena Himel
 26. Ilija Ilić
 27. Ivan Šarčević
 28. Jana Tošić
 29. Jelena Dimitrijević
 30. Jelena Škrobić
 31. Jovan Bajc
 32. Ladislav Babić
 33. Lazar Uskoković
 34. Luka Đorđević
 35. Luka Katančić
 36. Ljiljana Himel
 37. Ljiljana Pantelić Novaković
 38. Maja Mitrović
 39. Marija Ljevnaić
 40. Marijan Falica
 41. Marina Baošić
 42. Marina Milosavljević
 43. Mario Lovreković
 44. Martin Bezinarević
 45. Maša Spasojević
 46. Mikica Janković
 47. Milan Kosović
 48. Milen Šlemić
 49. Miloš Petronijević
 50. Mimica Stefanović Kostić
 51. Mirjana Magura
 52. Mladen Mihailović
 53. Momčilo Janjičić
 54. Nada Vučičić
 55. Nenad Lančuški
 56. Nikola Vukoje
 57. Nikolina Dinić
 58. Olivera Dražić
 59. Olivera Šestakov
 60. Radojka Ušurel
 61. Ramona Adriana Vukelić
 62. Sanja Maksimović
 63. Sanja Radulović
 64. Sara Huskić
 65. Saša Đorđević
 66. Selma Sokolović
 67. Slađana Stošić
 68. Snežana Marko Musinov
 69. Spomenka Denda Hamović
 70. Stefan Imre
 71. Stefan Simonović
 72. Stevan Šarčević
 73. Sunčica Torbica
 74. Suzana Vemić
 75. Tatjana Debeljački
 76. Vedran Volarić
 77. Veljko Bosnić
 78. Vesna Jovanović
 79. Vitomir Ćurčin
 80. Vojislav Durmanović

Rezultati za 2. broj časopisa

Redakcija e-časopisa za umetnost i kulturu „Zvezdani Kolodvor“, objavljuje da je konkurs završen i da je objavljendrugi broj E-časopisa za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor. Tema broja je „Umetnost kao modus vivendi“, odnosno umetnost kao način života, što je i osnovni cilj i motiv časopisa. 
Časopis izlazi dvomesečno. U ovom broju možete pročitati radove autora zastupljenih u zborniku poezije „Galerija od stiha – gradske rime“, njihove pesme, priče, odlomke iz romana, radove i biografije. Odabrani su radovi autora:Milana Vučkovića, Milosava Vlajića, Olivere Dražić, Vladanke Cvetković, Valentine Novković, Koste Kurćubića, Balše Rajčevića, Franje Frančića, Olivere Šestakov, Tatjane Debeljački, Davora Krstevskog, Jane Tošić, Antonije Padovan Kralj. Zatim kolumne Tihomira Stuhnea, Zorice Tijanić i Jelene Dimitrijević, Recenzije i impresije o novim knjigama Miroslava Lj. Rankovića, Zorice Tijanić, Pepi Kotoraša, Franje Frančića, Marka Ivančevića i Ivana Gaćine. Zatim možete pročitati poeziju Marka Lovrekovića, književnika Milana Kosovića i Slobodana M. Stefanovića. PutopiseBorisa Maksimovića, kratke priče Nemanje Oblakovića, Vedrana Volarića,  Rajke Milišić, Biljane Dimčić, Nemanje Stevića, Jadranke Varge, odlomak iz romana Zorana Škiljevića i priču Dušana Varićaka – Prokletstvo Bukovskog. Pisali smo i o blogu Hellene Himel „Kutija ljubavi“, kao i o Kulturnom centru na Savamaloj i Tanji Pivljanin kao koordinatoru kulturnih dešavanja. 
Dalje, u časopisu je zastupljena poezija Nikole Šimić Tonina, Radojke Ušurel, Sandre Miladinović,Saške Soldat, Đorđa Petkovića,  Dragana Sibinovića, Nerine Sarkotić, Danijela Župančića, Jovana M. Bajca, Ivana Šarčevića, Stevana Šarčevića, Maje Familić, Nikole Vukoja, Nikole Spasojevića, Branka Ječmenice, Anđele Turkalo, Slađane M. Stošić, Sanje Radulović, Božice Mihaj, Snežane Marko Musinov, Nikole Đorđevića, Marijana Falice, Mire Milutinović, Marije Vasić, Marine Milosavljević, Milana Džakića, Mire Matijaša, Marine Jovanović, Dragana Maljika i dr. Zastupljeni su radovi dece i njihove biografije: Nemanje Savića, Lava Lukića i Strahinje Jež.Za rubriku „Moj dan“ odabrani su radovi Jane Tošić i Mirjane Magure.
Redakcija se zahvaljuje svim autorima koji su učestvovali u konkursu. Podsećamo  vas da i dalje šaljete svoje radove na našu mail adresu. Ne postoji određen rok za slanje, pošto je konkurs za prijem radova stalno otvoren. O mestu i vremenu promocije ćemo vas naknadno obavestiti.
e-mail: klubumetnika.zvezdanikolodvor@gmail.comsa naznakom (za treći broj časopisa)


Rezultati konkursa za zbornik "Galerija od stiha - gradske rime"


Redakcija e-časopisa za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor je raspisala konkurs za zbornik poezije u martu mesecu 2015. godine. Na adresu Kluba umetnika Zvezdani Kolodvor je stiglo preko 200 vaših pesama, od kojih je komisija, izabrana od članova redakcije e-časopisa i uredništva, izabrala 72 pesme.
Komisija je imala sledeće kriterijume prilikom odabira poezije:
– orijentacija ka urbanoj poeziji, temu i kvalitet poezije 
Izabrane su najbolje tri pesme. Autori će dobiti diplome i po jedan besplatan primerak zbornika.
Za najbolju pesmu proglašena je pesma Milana Vučkovića iz Sremske Mitrovice, “Eoni”. Diplomu i zbornik ćemo posthumno uručiti njegovoj majci.
 1. Milan Vučković – Eoni
 2. Milosav Vlajić – Usnula varoš
 3. Olivera Dražić – Galerija stiha
Autori pohvaljenih pesama:
Balša Rajčević – Slikar
Vladanka Cvetković – Fragment 10
Valentina Novković – Par kapi čađe
KostaKurčubić – Zaslep
Franjo Frančić – Kiša
Davor Krstevski – Ovoj grad
Jana Tošić – Prolećna idila
Antonia Padovan Kralj – Savjetovalište trijeznih (za izmišljene riječi)
Olivera Šestakov – Pričam s talasima
Tatjana Debeljački – Slike
Ostali autori će putem mail-a dobiti zahvalnice. Knjige će moći preuzeti na promociji, a ostalima će biti poslate na kućne adrese.
Napomena: U Zbornik su ušli i neki radovi koji ne odgovaraju pravom kriterijumu (temi zbornika) ali su zbog kvaliteta njihove poezije uzete u obzir i odabrane.
Promocija će se održati u Kulturnom centru Nea Pangea, Crnogorska 8, Beograd, 13. juna 2015. godine u 18:00 časova. Ujedno će biti promovisan i drugi broj časopisa Zvezdani Kolodvor. 
Autori čije su pesme zastupljene u zborniku:
 1. Sara Jekić, Prokuplje, Srbija
 2. Nikola Vukoje, Sečanj, Srbija
 3. Nikola Spasojević, Valjevo, Srbija
 4. Nikola Šimić Tonin, Pakoštane, Hrvatska
 5. Aleksandar Jevtić, Jagodina, Srbija
 6. Milijana Radić, Beograd, Srbija
 7. Tatjana Debeljački, Užice, Srbija
 8. Milan Vučković, Sremska Mitrovica, Srbija
 9. Vladanka Cvetković, Beograd, Srbija
 10. Tea Vrsalović, Split, Hrvatska
 11. Slavica Čizmić, Split, Hrvatska
 12. Mario Lovreković, Petrinja, Hrvatska
 13. Renata Penčeva, Štip, Makedonija
 14. Neda Dukarić Kostelac, Zagreb, Hrvatska
 15. Čiko Ružica, Tivat, Crna Gora
 16. Balša Rajčević, Beograd, Srbija
 17. Milo Bešović, Bioče, Podgorica, Crna Gora
 18. Slavica Klein, Lassee, Austria
 19. Tina Dimić, Zagreb, Hrvatska
 20. Jana Tošić, Bor, Srbija
 21. Irena Savić, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 22. Nada Vučičić, Split, Hrvatska
 23. Nemanja Novčić, Beograd, Srbija
 24. Snežana Marko Musinov, Beograd, Srbija
 25. Lejla Idrizović, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 26. Tina Stamenčić, Banja Luka, BiH
 27. Tomislav Smoljan, Zagreb, Hrvatska
 28. Ines Rajić, Senta, Srbija
 29. Kosanović Dajana, Novi Sad, Srbija
 30. Božica Mihaj, Vršac, Srbija
 31. Anđelka Korčulanić, Split, Hrvatska
 32. Avdulah Ramčilović, Linz, Austrija
 33. Milan Trivunčić, Šipovo, Srbija
 34. Kosta Kurčubić, Novi Sad, Srbija
 35. Ivan Karadžić, Petrovac na Mlavi, Srbija
 36. Popović Ljiljana, Knjaževac, Srbija
 37. Miloš Elek Vukotić, Beograd, Srbija
 38. Antonija Padovan Kralj, Split, Hrvatska
 39. Milosav B. Vlajić, Mladenovac, Srbija
 40. Ivan Gaćina, Zadar, Hrvatska
 41. Ruža Ivanova Spasovska, Makedonija
 42. Davor Krstevskog, Kumanovo, Makedonija
 43. Vesna Mišković, Slavonski Brod, Hrvatska
 44. Ivan Šarčević, Barič, Srbija
 45. Slobodan Stefanović, Beograd, Srbija
 46. Marko Poropatić, Srbija
 47. Bojan Nikolić, Jagodina, Srbija
 48. Valentina Novković, Beograd, Srbija
 49. Mimica Stefanović Kostić, Leskovac, Srbija
 50. Marta Radosavljević, Jagodina, Srbija
 51. Velibor Atanasijević, Beč, Austrija
 52. Aleksandar Simić, Lopari, Srbija
 53. Dijana Uherek Stevanović, Subotica, Srbija
 54. Nikola Vukoje, Sečanj, Srbija
 55. Miro Matijaš, Zagreb, Hrvatska
 56. Tamara Čapelj, Sarajevo, BiH
 57. Sandra Miladinović, Kruševac, Srbija
 58. Bojana Durman, Beograd, Srbija
 59. Jovan M. Bajc, Aranđelovac, Srbija
 60. Jelena Gavrilović, Beograd, Srbija
 61. Saša Mićković, Pariz, Francuska
 62. Jelena Dimitrijević, Beograd, Srbija
 63. Marina Milosavljević, Niš, Srbija
 64. Meliha Miljević, Perth, Australija
 65. Katarina Kos Velić, Čakovec, Hrvatska
 66. Olivera Šestakov, Beograd, Srbija
 67. Olivera Dražić, Loznica, Srbija
 68. Sanja Mančić Aleksić, Smederevo, Srbija
 69. Mirjana Magura, Wien, Austria
 70. Franjo Frančić, Piranj, Slovenija
 71. Miroslav Lj. Ranković, Beograd, Srbija
 72. Sandra Anina Klarić, Zagreb, Hrvatska      
 73. Maja Familić, Novi Sad, Srbija
 74. Dušan Mihajlović, Vranje, Srbija
 75. Biljana Dimčić, Vranje, Srbija
 76. Gordana Vukadinović, Beograd, Srbija
 77. Slađana Stošić, Kruševac, Srbija                                                                                                               U ime redakcije e-časopisa za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor čestitamo svim autorima!


Rezultati za prvi broj časopisa:

Spisak autora zastupljenih u časopisu:
Specijal: Miroslav Lj. Ranković, Vladimir Rajković, Saša Mićković
 1. Lav Lukić, Beograd
 2. Stefan Imre, Beograd
 3. Dijana Uherek Stevanović, Subotica
 4. Darko Habazin, Beograd
 5. Biljana Dimčić, Beograd
 6. Valentina Novković, Beograd
 7. Avdulah Ramčilović, Linz, Austria
 8. Miloš Ristić, Kruševac
 9. Jelena Dimitrijević, Beograd
 10. Nikola Spasojević, Valjevo
 11. Branislav Tođer, Uzdin
 12. Marina Adamović, Niš
 13. Olivera Dražić, Loznica
 14. Vasilije Jovanović, Ruma
 15. Admir Džibrić, Lukavac
 16. Helena Himel,Zrenjanin
 17. Sanja Radulović, Doboj
 18. Ana Ivan Žigić, Beograd
 19. Đorđe Grmuša, Beograd
 20. Ester Terzin, Kikinda
 21. Marija Vasić, Novi Sad
 22. Boris Maksimović, Banja Luka
 23. Aleksa Rajčević, Čačak
 24. Ljiljana Pantelić Novaković, Beograd
 25. Veljko Bosnić, Svilajnac
 26. Enesa Mahmić, Zenica
 27. Radovan Sinđelić, Šabac
 28. Nemanja Oblaković, Novi Sad
 29. Antonija Kralj, Split
 30. Ana Babić, Kruševac
 31. Danijela Božičković, Petrovac na Mlavi
 32. Radojka Ušurel, Vršac
 33. Franjo Frančić, Istra
 34. Abdurahman Halilović – Ahil, Rijeka
 35. Dušan Ćirić, Niš
 36. Đurđija Peruničić, Požega
 37. Ramona Adriana Vukelić, Otočac
 38. Danijel Župančić, Zagreb
 39. Zlatan Mrkonjić, Tuzla
 40. Željko Medić, Beograd
 41. Nikola ČD Pešić, Niš
 42. Mirjana Milošević, Kragujevac
 43. Damir Ocvirk, Pula
 44. Suzana Uzelac, Beograd
 45. Ivana Gajić, Beograd
 46. Aleksandar Novaković, Beograd
 47. Marko Popović, Vrbas
 48. Jovana Bajagić, Sokolac, R.Srpska
 49. Marijan Miloš, Novi Sad
 50. Jelena Radmilović, Bileća
 51. Suzana Ranđelović, Niš
 52. Ivan Šarčević, Barič
 53. Dragica Beka Savić, Bačka Palanka
 54. Marica Behtan Cecelja, Ivanić Grad
 55. Svetlana Radosavljević, Sočanica
 56. Dušan Mijajlović Adski, Niš
 57. Dejana Savić, Kragujevac
 58. Tatjana Maksić, Veliko Gradište
 59. Amra Jusić, Bosanska Krupa
 60. Luka Katančić, Zagreb
 61. Kaja Pančić Milenković, Pirot
 62. Slavica Klain, Lassee, Austrija
 63. Nedeljko Zelenović, Sarajevo
 64. Nerina Sarkotić, Sisak
 65. Snežana Marko-Musinov, Zemun
 66. Milica Knežević, Obrenovac
 67. Vedran Volarić, Zagreb
 68. Nikolina Dinić, Bavanište
 69. Mario Lovreković, Petrinja
 70. Vitomir Ćurčin, Zrenjanin
 71. Nenad Lančuški, Ruma
 72. Pantović Tamara, Berane
 73. Nebojša Janković, Žabalj
 74. Svetlana Pejić, Doboj
 75. Vladimir Milojković, Subotica
 76. Igor Foja, Bitola
 77. Gordana Petrov, Bitola
 78. Georgina Hristovska, Bitola
 79. Svetlana Papaček, Skopje
 80. Jovan Bajc, Aranđelovac
 81. Azemina Krehić, Kakanj
 82. Mirko Stevanović, Barič
 83. Miloš Petronijević, Knjaževac
 84. Dušan Dojčinović, Leskovac
 85. Zorica Mihajlović, Kragujevac
 86. Sonja Ranđelović, Niš
 87. Žarkov Jovan Živko
 88. Anastazija Rajić, Kikinda
 89. Ivan Ilić, Banja Luka
 90. Lenče Kitanova, Makedonija
 91. Jadranka Čavić, Prag
 92. Mirjana Zarić, Zemun
 93. Marijan Falica, Zagreb
 94. Mario Glavaš, Tuzla-Sarajevo
 95. Darko Tomić, Banja Luka
 96. Milica Miletić, London
 97. Renata Penčova, Štip
 98. Svetlana Lazarovska, Rankovce, Makedonija
 99. Olga Naumovska, Bitola
 100. Radovan Sinđelić, Bogatić
 101. Ines Falak, Ploče
 102. Ljiljana Vujić Tomljanović, Gradiška
 103. Danijel Apro, Novi Sad
 104. Aldijana Uzunović, Sarajevo
 105. Jelena Mitić, Leskovac
 106. Renata Benček, Beli Manastir
 107. Mladen Vukšić, Split
 108. Slađana Golijanin, Sarajevo
 109. Jana Tošić, Bor
 110. Srđan Katić, Beograd
 111. Davor Krstevski, Kumanovo
 112. Dragica Ohashi, Japan
 113. Ivan Gaćina, Zadar
 114. Ani Stajkova Ivanova, Plovdiv, Bugarska
 115. Dušan Mihajlović, Vranje
 116. Lenče Kitanova, Štip
 117. Emina Goletić, Tuzla
 118. Ružica Petrović, Niš
 119. Ljiljana Popović, Knjaževac
 120. Slađana Milenković, Sremska Mitrovica
 121. Bojana Petrušijević, Vranje
 122. Dijana Jovanović, Doboj
 123. Azra Kovačević, Cazin
 124. Slobodan Ćirić, Pirot
 125. Ružica Gasperov, Split
 126. Karolina Zelenika, Zagreb

1 коментар:

 1. да ли постоји још увек ваш часопис и културна заједница, уопште?

  ОдговориИзбриши